Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓɨ̰ʔk˨˩ ɓo̰ʔj˨˩ɓɨ̰k˨˨ ɓo̰j˨˨ɓɨk˨˩˨ ɓoj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓɨk˨˨ ɓoj˨˨ɓɨ̰k˨˨ ɓo̰j˨˨

Động từ sửa

bực bội

  1. Bực, tức tối, khó chịu, vì không vừa ý không làm gì được.
    Trong người bực bội vô cùng.
    Giọng bực bội.

Tham khảo sửa