Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
haːm˧˧ me˧˧haːm˧˥ me˧˥haːm˧˧ me˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
haːm˧˥ me˧˥haːm˧˥˧ me˧˥˧

Động từ

sửa

ham mê

  1. Ưa thích tới mức say mê.
    Ham mê nghệ thuật.
    Ham mê cờ bạc.

Tham khảo

sửa