Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mɛ̤m˨˩mɛm˧˧mɛm˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mɛm˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

mèm

  1. Nói say rượu qưá.
    Say mèm.
  2. Nói đói quá.
    Đói mèm.

Dịch sửa

Tham khảo sửa