Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

lectures

  1. Động từ lecture chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi