Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

lasts

  1. Động từ last chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi