Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

lasted

  1. Quá khứphân từ quá khứ của last.

Chia động từSửa đổi