Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

inspires

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của inspire

Chia động từSửa đổi