Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

ins

  1. Động từ in chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi