Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

increases

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của increase

Chia động từSửa đổi