Tiếng Việt sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:
 
hoán vị

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hwaːn˧˥ vḭʔ˨˩hwa̰ːŋ˩˧ jḭ˨˨hwaːŋ˧˥ ji˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hwan˩˩ vi˨˨hwan˩˩ vḭ˨˨hwa̰n˩˧ vḭ˨˨

Động từ sửa

hoán vị

  1. Đổi chỗ, đổi vị trí.

Dịch sửa

Danh từ sửa

hoán vị

  1. (Toán học) Việc đổi vị trí các phần tử trong dãy.
  2. (Toán học) Kết quả của phép đổi chỗ trên (dãy chứa các phần tử của tập hợp đã cho trong đó mỗi phần tử chỉ xuất hiện một lần).

Từ liên hệ sửa

Dịch sửa

kết quả phép đổi chỗ

Tham khảo sửa