Tiếng Anh sửa

 
permutation

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˌpɜː.mjʊ.ˈteɪ.ʃən/

Danh từ sửa

permutation /ˌpɜː.mjʊ.ˈteɪ.ʃən/

 1. Sự đôi trật tự (vị trí).
 2. (Toán học) Sự hoán vị; phép hoán vị.
  old permutation — phép hoán vị lẻ
  cyclic permutation — phép hoán vị vòng quanh
 3. (Toán học) chỉnh hợp
  r-permutation - chỉnh hợp chập r.

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /pɛʁ.my.ta.sjɔ̃/

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
permutation
/pɛʁ.my.ta.sjɔ̃/
permutations
/pɛʁ.my.ta.sjɔ̃/

permutation gc /pɛʁ.my.ta.sjɔ̃/

 1. Sự đỗi lẫn nhau, sự hoán vị.

Tham khảo sửa