Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hə̰ːʔm˨˩ hïʔïŋ˧˥hə̰ːm˨˨ hïn˧˩˨həːm˨˩˨ hɨn˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
həːm˨˨ hḭ̈ŋ˩˧hə̰ːm˨˨ hïŋ˧˩hə̰ːm˨˨ hḭ̈ŋ˨˨

Từ tương tựSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi