Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈdʒɪɫ/

Danh từ sửa

gill (cũng) jill /ʤiɫ/ /ˈdʒɪɫ/

 1. (Viết tắt) Của Gillian.
 2. Cô gái, bạn gái, người yêu.
  Jack and gill (Jill) — chàng và nàng

Danh từ sửa

gill /ˈdʒɪɫ/

 1. Gin (đơn vị đo lường khoảng 0, 141 lít ở Anh, 0, 118 lít ở Mỹ).
 2. Khe núi sâu (thường có cây).
 3. Dòng suối trên núi.

Danh từ sửa

gill /ˈɡɪɫ/ (thường) số nhiều gills /ˈɡɪɫz/

 1. Mang (cá).
 2. Yếm (gà).
 3. Cằm dưới, cằm xệ (người).
 4. (Thực vật học) tia (ở mũ nấm).

Thành ngữ sửa

Ngoại động từ sửa

gill ngoại động từ /ˈɡɪɫ/

 1. Mổ ruột (gà).
 2. Đánh (cá) bằng lưới móc (làm mắc mang cá vào).
 3. Bóc tia (ở mũ nấm).

Tham khảo sửa