Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓawk˧˥ɓa̰wk˩˧ɓawk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓawk˩˩ɓa̰wk˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

bóc

 1. Không còn vỏ nữa.
  Trắng như trứng gà bóc.

Động từ sửa

bóc

 1. Bỏ vỏ ngoài đi.
  Bóc quả cam
 2. phong bì.
  Bóc thư
 3. Tháo đi.
  Bóc đường ray tàu điện.

Tham khảo sửa