Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓawk˧˥ɓa̰wk˩˧ɓawk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓawk˩˩ɓa̰wk˩˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Tính từ Sửa đổi

bóc

 1. Không còn vỏ nữa.
  Trắng như trứng gà bóc.

Động từ Sửa đổi

bóc

 1. Bỏ vỏ ngoài đi.
  Bóc quả cam
 2. phong bì.
  Bóc thư
 3. Tháo đi.
  Bóc đường ray tàu điện.

Tham khảo Sửa đổi