Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

fleshes

  1. Động từ flesh chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi