Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

fleshed

  1. Quá khứphân từ quá khứ của flesh.

Chia động từSửa đổi