Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

fancies

  1. Động từ fancy chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi