Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ɪɡ.ˈzɪst]

Nội động từSửa đổi

exist nội động từ /ɪɡ.ˈzɪst/

  1. Tồn tại, sống.
  2. Hiện .

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi