Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
naʔa˧˥naː˧˩˨naː˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
na̰ː˩˧naː˧˩na̰ː˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

  1. Lùng để bắt.
    Công an kẻ gian.
  2. Xin, đòi bằng được.
    tiền mẹ nó để đi đánh bạc.
  3. Nhắm súng vào bắn.
    pháo vào đồn địch.

Tham khảo

sửa