Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

drips

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của drip

Chia động từSửa đổi