Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

doses

  1. Động từ dose chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi