Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

documents

  1. Động từ document chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi