Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

documenting

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của document.

Chia động từSửa đổi