Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

crosses

  1. Động từ cross chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi