Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

crosses

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của cross

Chia động từSửa đổi