Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

coughs

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của cough

Chia động từ sửa