Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

coughing

  1. Dạng phân từ hiện tạidanh động từ (gerund) của cough.