Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

coughing

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của cough

Chia động từSửa đổi