Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

coughed

  1. Quá khứphân từ quá khứ của cough

Chia động từSửa đổi