Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

codes

  1. Động từ code chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi