Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Động từSửa đổi

coding

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của code.

Chia động từSửa đổi

Danh từSửa đổi

coding /ˈkoʊ.diɳ/

  1. (Tech) Biên , mã hóa, định (d).

Tham khảoSửa đổi