Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

coded

  1. Quá khứphân từ quá khứ của code.

Chia động từSửa đổi