Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Động từSửa đổi

coax /ˈkoʊks/

 1. Dỗ, dỗ ngọt, nói ngọt, vỗ về, tán tỉnh.
  to coax a child to take his medicine — dỗ đứa trẻ uống thuốc
  to coax something out of somebody — dỗ ngọt được của ai cái gì, tán tỉnh được cái gì của ai
  to coax somebody into doing something — tán ai làm gì
  to coax fire to light — cời lửa cho cháy
  to coax key into lock — lựa khoá vào ổ

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi