Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

closed

  1. Quá khứphân từ quá khứ của close

Chia động từSửa đổi

Tính từSửa đổi

closed

  1. Bảo thủ.
  2. Không cởi mở, khép kín.

Tham khảoSửa đổi