Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

claims

  1. Động từ claim chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi