Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

claimed

  1. Quá khứphân từ quá khứ của claim.

Chia động từSửa đổi