Wikipedia-logo.png
Wikipedia có bài viết về:

Tiếng ViệtSửa đổi

Danh từSửa đổi

chiều dài: khuôn khổ khoảng cách theo kích thước dài nhất của một cái đồ vật

DịchSửa đổi