Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
və̰ʔt˨˩ tʰḛ˧˩˧jə̰k˨˨ tʰe˧˩˨jək˨˩˨ tʰe˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vət˨˨ tʰe˧˩və̰t˨˨ tʰe˧˩və̰t˨˨ tʰḛʔ˧˩

Danh từ

sửa

vật thể

  1. (Vật lý học) Vậtnhững thuộc tính vật lý nhất định.

Tham khảo

sửa