Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
və̰ʔt˨˩ tʰḛ˧˩˧jə̰k˨˨ tʰe˧˩˨jək˨˩˨ tʰe˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vət˨˨ tʰe˧˩və̰t˨˨ tʰe˧˩və̰t˨˨ tʰḛʔ˧˩

Danh từSửa đổi

vật thể

  1. Vậtnhững thuộc tính vật lí nhất định.

Tham khảoSửa đổi