Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗe̤˨˩ kə̰ʔp˨˩ɗe˧˧ kə̰p˨˨ɗe˨˩ kəp˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗe˧˧ kəp˨˨ɗe˧˧ kə̰p˨˨

Động từ

sửa

đề cập

  1. Nhắc tới, nói tới một cái gì đó.

Đồng nghĩa

sửa

Dịch

sửa