Tiếng Việt sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tiəŋ˧˥ miən˧˥ ɗiə̰ʔn˨˩tiə̰ŋ˩˧ miə̰ŋ˩˧ ɗiə̰ŋ˨˨tiəŋ˧˥ miəŋ˧˥ ɗiəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tiəŋ˩˩ miən˩˩ ɗiən˨˨tiəŋ˩˩ miən˩˩ ɗiə̰n˨˨tiə̰ŋ˩˧ miə̰n˩˧ ɗiə̰n˨˨

Danh từ sửa

tiếng Miến Điện

  1. Ngôn ngữ chính thức của Myanmar.

Đồng nghĩa sửa