Tiếng Miến Điện

sửa

Cách phát âm

sửa

Danh từ

sửa

ကတ္တား (katta:)

  1. chủ ngữ