Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈsɛn.tᵊnts]

Danh từSửa đổi

sentence /ˈsɛn.tᵊnts/

 1. (Ngôn ngữ học) Câu.
  simple sentence — câu đơn
  compound sentence — câu kép
 2. Sự tuyên án; án; (từ hiếm, nghĩa hiếm) lời phán quyết.
  sentence of death — án tử hình
  under sentence of death — bị án tử hình
  to pass a sentence of three month's imprisonment on someone — tuyên án người nào ba tháng tù
 3. ý kiến (tán thành, chống đối).
  our sentence is against war — ý kiến chúng ta là chống chiến tranh
 4. (Từ cổ,nghĩa cổ) Châm ngôn.

Ngoại động từSửa đổi

sentence ngoại động từ /ˈsɛn.tᵊnts/

 1. Kết án, tuyên án.
  to sentence someone to a month's imprisonment — kết án ai một tháng tù

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
sentence
/sɑ̃.tɑ̃s/
sentences
/sɑ̃.tɑ̃s/

sentence gc /sɑ̃.tɑ̃s/

 1. Quyết định; bản án.
  Sentence arbitrale — quyết định của trọng tài
  Sentence de mort — bản án tử hình
 2. (Từ cũ nghĩa cũ) Châm ngôn.
  sentences parallèles — câu đối

Tham khảoSửa đổi