Ch’om

(Đổi hướng từ Ch'om)

Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa

Từ tương tự

sửa

Danh từ riêng

sửa

Ch’om

  1. Một thuộc huyện Hiên, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Tham khảo

sửa