Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɔm˧˧ʨɔm˧˥ʨɔm˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨɔm˧˥ʨɔm˧˥˧

Từ tương tự

sửa

Danh từ riêng

sửa

Chom

  1. Một tên gọi khác của dân tộc Hrê.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa