Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨe˧˧ ʨajk˧˥ʨe˧˥ tʂa̰t˩˧ʨe˧˧ tʂat˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨe˧˥ tʂajk˩˩ʨe˧˥˧ tʂa̰jk˩˧

Động từ sửa

chê trách

  1. Nói xấu (về một ai đó).

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa