Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈsɛn.trəl]

Tính từSửa đổi

central /ˈsɛn.trəl/

 1. Ở giữa, ở trung tâm; trung ương.
  the central government — chính quyền trung ương
  my house is very central — nhà tôi ở rất gần trung tâm (thành phố...)
 2. Chính, chủ yếu, trung tâm.
  the central figure in a novel — nhân vật trung tâm trong cuốn tiểu thuyết

Thành ngữSửa đổi

 • central heating: Sự sưởi tập trung (sưởi ấm bằng hơi nước nóng hay nước nóng chảy qua một hệ thống ống từ một nguồn ở trung tâm).

Danh từSửa đổi

central /ˈsɛn.trəl/

 1. (Từ mỹ,nghĩa mỹ) Tổng đài điện thoại.

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực central
/sɑ̃t.ʁal/
centraux
/sɑ̃t.ʁɔ/
Giống cái centrale
/sɑ̃t.ʁal/
centrales
/sɑ̃t.ʁal/

central /sɑ̃t.ʁal/

 1. Trung tâm; trung ương.
  Quartier central — phường ở trung tâm (thành phố)
  Comité central — ủy ban trung ương

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
central
/sɑ̃t.ʁal/
centraux
/sɑ̃t.ʁɔ/

central /sɑ̃t.ʁal/

 1. Trung tâm; tổng đài.
  Central téléphonique — tổng đài điện thoại

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
central
/sɑ̃t.ʁal/
centraux
/sɑ̃t.ʁɔ/

central gc /sɑ̃t.ʁal/

 1. Nhà máy điện.
  Centrale thermique — nhà máy nhiệt điện
 2. Liên đoàn.
  Centrales ouvrières — liên đoàn công nhân
 3. (Thông tục) Nhà lao lớn, xăngtan (tập trung tù của nhiều tỉnh, quận).

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi