Tiếng Anh Sửa đổi

Từ đồng âm Sửa đổi

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

café (số nhiều cafés), cafe

 1. Tiệm cà phê.
 2. Quán ăn.
  cafe chantant — quán ăn có trò giải trí và nhạc
 3. Tiệm rượu.
 4. Hộp đêm.
 5. Cà phê.

Tham khảo Sửa đổi

Tiếng Pháp Sửa đổi

 
café

Cách phát âm Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

Số ít Số nhiều
café
/ka.fe/
cafés
/ka.fe/

café /ka.fe/

 1. Cà phê.
  Balle de café — bì cà phê hạt
  Plantation de café — đồn điền cà phê
  Une tasse de café — một tách cà phê
 2. Tiệm cà phê; quán rượu.
 3. Lúc uống cà phê; bữa ăn sáng có cà phê.
  Convive qui n'arrive qu’au café — khách chỉ đến vào lúc uống cà phê
  c’est fort de café — xem fort

Tính từ Sửa đổi

café /ka.fe/

 1. () Màu cà phê.
  Robe café — áo màu cà phê

Tham khảo Sửa đổi