Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

bellies

  1. Động từ belly chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi