Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

banishes

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của banish

Chia động từSửa đổi