Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈæ.və.rɪd.ʒiɳ/

Động từ sửa

averaging

  1. Lỗi Lua trong Mô_đun:parameters tại dòng 95: Parameter 1 should be a valid language code; the value "average" is not valid. See WT:LOL..

Chia động từ sửa

Tính từ sửa

averaging /ˈæ.və.rɪd.ʒiɳ/

  1. (Tech) Lấy trung bình (d).

Tham khảo sửa