Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ə.ˈθɛn.tɪ.ˌkeɪt/

Ngoại động từ sửa

authenticate ngoại động từ /ə.ˈθɛn.tɪ.ˌkeɪt/

  1. Xác nhậnđúng, chứng minhxác thực.
  2. (Máy tính) Xác thực.
  3. Làm cho có giá trị; nhận thức (chữ ký...).

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa