Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

attaches

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của attach

Chia động từSửa đổi